Een krachtig, strategisch verbeteringsplan voor SO Fryslân

Binnen de koepelorganisatie SO Fryslân zetten 7 speciaal onderwijs scholen zich met grote betrokkenheid in voor hun bijzondere leerlingen. Door hun beperking of afwijkend gedrag vragen deze leerlingen speciale aandacht. En die krijgen ze. SO Fryslân heeft als doel om de kwetsbaarheid van haar leerlingen te verkleinen en hun zelfredzaamheid te vergroten. En daarin staan de scholen samen sterker dan alleen. Maar, zij moeten dan wel hetzelfde DNA op hun hart dragen en naar buiten uitdragen. En daar helpt Frisse Oogst graag bij. Wij werken voor zowel de stichting SO Fryslân als de 7 individuele scholen.

Pijnpunten vormen de basis voor een krachtig plan

Voor SO Fryslân ontwikkelden wij een adviesrapport om ervoor te zorgen dat de verschillende scholen een verenigd, gelijkgestemd front vormen. Een plan voor de verbetering van de communicatie met de binnen- en buitenwereld. De eerste stap naar het te bewandelen pad was het betrekken van alle scholen in dit ontwikkelingsproces. Niet het plan van bovenaf opgelegd, maar juist gemaakt en gedragen door alle betrokken partijen.

Door het werkveld in te gaan en daar met de juiste mensen te praten, wisten wij de pijnpunten binnen dit samenwerkingsverband bloot te leggen. Zij vormden de basis voor een krachtig, strategisch verbeteringsplan waarbinnen prioritering is aangebracht. Samen met SO Fryslân en de scholen werden twee prioriteiten naar voren gehaald om te zaaien: de ontwikkeling van een nieuw intranetomgeving en het ontwerpen van een endorsed huisstijl.

Geïnspireerd?

En wil je ook stappen maken in je marketing en communicatie?

Bel of mail met de communicatieregisseurs. Wij helpen je graag.

(0512) 204030