Een technische oplossing voor een communicatief probleem

Voor SO Fryslân ontwikkelden we een nieuwe intranetomgeving in samenwerking met Freez.it, die de technische realisatie verzorgde. Het is één van de acties welke voortvloeien uit het eerder door ons ontwikkelde communicatie verbeteractieplan. Het doel achter alle inspanningen is om bij te dragen aan de ontwikkeling van de kinderen die onderwijs genieten aan één van de scholen aangesloten bij SO Fryslân.

De ontwikkeling van het intranet platform is erop gericht dat medewerkers sneller en makkelijker informatie kunnen vinden om het dagelijks werk goed te kunnen uitvoeren. Het intranet moet de centrale interne communicatie tool zijn, waarbij zoveel mogelijk andere kanalen uitgefaseerd worden. Geen interne e-mails meer en nooit meer kwijtgeraakte documenten. Dit leidt tot meer duidelijkheid en het voorkomt het verloren gaan van communicatie en/of data.

Daarnaast wilden we een platform creëren waar (sub)groepen met elkaar kunnen communiceren en elkaar kunnen inspireren. Het platform is ontwikkeld door goed te kijken naar verschillende gebruikersgroepen en gebruikersrollen. Zo krijgt iedere medewerker enkel de informatie en functionaliteiten te zien die bij hem of haar passen. Geen onnodige opsmuk, maar precies die informatie die voor de gebruiker relevant is. 

Wij bekeken het intranet platform vanuit een communicatie perspectief. Natuurlijk is het intranet een technische oplossing, maar zo bekijken wij het niet. Het is een oplossing en tool die bijdraagt in het optimaliseren van processen en communicatie.

Geïnspireerd?

En wil je ook stappen maken in je marketing en communicatie?

Bel of mail met de communicatieregisseurs. Wij helpen je graag.

(0512) 204030