Een grand opening als succesvolle kennismaking

Punt voor Parkinson is hét specialistische kenniscentrum dat Parkinsonzorg tussen alle regionale zorgverleners coördineert. Haar doel is om mensen met Parkinson de beste zorg te kunnen bieden vanuit één locatie. Eenvoudig en dichtbij waar het kan, verder weg als het complexer wordt en specialistische kennis noodzakelijk is. Punt voor Parkinson levert deze zorg in samenwerking met andere zorgaanbieders. Daarom vroegen zij Frisse Oogst mee te denken over hoe zij meer (naams)bekendheid konden creëren onder niet alleen patiënten, maar ook onder deze zorgverleners. Wij dachten graag met hen mee. Wij hielpen met de introductie van het Punt voor Parkinson onder de professionals in het werkveld.

Een warme begroeting

De specialisten moesten de expertise- en behandelcentrum gaan ontdekken. Zij moesten kennis maken met haar onderscheidende kijk op zorg. In samenwerking met de klant ontwikkelden en organiseerden wij daarom een krachtig concept: de ‘grand opening’ van het specialistische kenniscentrum. Tijdens deze kick-off konden zorgverleners na een introductie en plenair gedeelte zelf rondkijken in het kenniscentrum. Een warme begroeting van en kennismaking met het Punt voor Parkinson. Hiermee was de eerste stap van de weg naar meer naamsbekendheid onder de doelgroep gezet.

Dit concept vertaalde zich ook in de ontwikkeling van een aantal creatieve, visuele communicatiedragers om de doelgroepen van Punt voor Parkinson aan te spreken. Zo leverden wij onder andere een complete folderlijn en -voor de grand opening- een verhelderende animatie die in duidelijke taal uitlegt waar het kenniscentrum voor staat en wat zij wil bieden aan haar patiënten. Door de juiste mensen en informatie bij elkaar te brengen, was de grand opening een aangename, succesvolle kennismaking en start van een multidisciplinaire samenwerking.

Geïnspireerd?

En wil je ook stappen maken in je marketing en communicatie?

Bel of mail met de communicatieregisseurs. Wij helpen je graag.

(0512) 204030